עמוד הבית אודות שירים הצטלבוית וידאו חדשות הופעות סדנאות וכיתות אמן ספר מבקרים יצירת קשר
אולי עוד פעם
לחן: הנרי בראטר
ביצוע: אילנית

בארץ חרבה
ברוך ואהבה
ניטעו שתילים רכים ביום בהיר –
הדס וערבה,
אלון ונֶטע דקל צעיר –

גם לילה וגם יום
ינקו ממי תהום
וצמרתם שואפת לה אל-על,
שונים היו בצמיחתם
שונים היו בפריחתם –
שווים כמהו לשמש ולטל –

אולי עוד פעם
נצמח ליער
שענפיו הרחבים
כרוכים יחדיו ואוהבים –
אולי עוד פעם
נצמח ליער
שכל אילן בו מיוחד
אבל כולנו יער-עד,
אולי הפעם.