עמוד הבית אודות שירים הצטלבוית וידאו חדשות הופעות סדנאות וכיתות אמן ספר מבקרים יצירת קשר
חירותי
לחן: לחן איטלקי
ביצוע: דורון מזר

מי השומרת בשקט את דרך האהבה
מי החודרת קיר אבן ונותנת בך תקווה?
ארץ ומים ביעף היא עוברת, גאה כולה
עוף השמים כל הליל נושא קולה –

חירותי
כמו הרוח חופשייה
חירותי
היא אלמוות, היא חיה
דמעתה כצלו של יום של קודר
נשמתה – היא לפיד בוער.
חרותי היא בבת עיני כעת
סגור אותה – והיא תימלט.

אין לה מנוח מאלה אשר מבקשים נפשה
יש בה עוד כוח, לא, הם לא יראוה בייאושה
ארץ ומים חוצה בלי מרגוע, פגועה כולה
עוף השמים כל הליל נושא קולה.